Likhet for norske trygdeordninger.

Overskriften sier vel egentlig det meste. Vi kan ikke ha særordninger for de få.

Når det er slik at folk som er født og oppvokst i Norge ikke får stønad fra det offentlige hvis det er slik at de har egne penger, altså en formue, er det bare rimelig at disse reglene også skal gjelde de som kommer til Norge som flyktninger og asylsøkere. At mange av dem ikke har formue er irrelevant. Det har ikke mange av de som søker sosialhjelp av dem som er født og oppvokst her heller. Og de som har egne penger får heller ikke hjelp. Det er det som heter behovsprøving. Vi kan ikke ha mer lukrative ordninger for de som kommer utenfra, enn for de som er født og oppvokst her. Det finnes det ikke forståelse for i befolkningen.

Men likevel er det ganske mange som synes at det er ugreit at flyktninger og asylsøkere som kommer hit til landet med penger, la oss si en formue på 15.000 til 20.000 kroner, blir bedt om å bruke av sine egne penger før de tar i mot fra det offentlige. Det synes jeg er veldig rart. De kaller det «uverdig». Men er det virkelig noe mer uverdig enn å be det samme av en som er født og oppvokst her? Jeg synes ikke det. Hvis de som kommer til Norge virkelig har et ønske om å bli her, og hvis de virkelig mener alvor om at de ønsker å bli norske, så får de ta konsekvensene av det, og følge de samme kravene som blir satt til de som allerede bor her.

Det er virkelig ikke noe mer uverdig å be en nyankommen om å bruke av sine egne penger før de tar i mot stønad fra staten, enn det er å be noen som er født og oppvokst her om det samme. Hjelp får de jo uansett. Flyktningene blir bosatt, og asylsøkerne får søknadene sine behandlet. Ingen grunn til forskjellsbehandling her. Og er det riktig at flyktninger og folk som søker om asyl skal ha rett til full alderspensjon og andre trygderettigheter uten noen som helst form for opptjeningstid? Jeg synes ikke det. Ikke full alderspensjon, nei, noe som andre har jobbet et helt liv og bidratt til det offentlige for å få til. Det er ikke rimelig, og gjør noe med tilliten til systemet blant dem som føler at dette er urettferdig overfor resten.

Det handler om å være empatisk overfor dem som er drevet på flukt av krig og terror, sier de som forsvarer favoriseringen av flyktninger og asylsøkere. Men særlig med empati overfor en alenemor med to barn i en trygdeblokk på Grorud, for eksempel, det har de ikke. Nordmenn i tilsvarende fortvilte situasjoner blir oversett. Nei, de er ikke blitt jaget vekk fra hjemmene sine med kuler og krutt og har ikke måttet flykte i nattens ly og mørke i frykt for livene sine. Men de burde de heller ikke være nødt til for at andre skal kunne skjønne at også deres situasjon er kan være vanskelig å bære.

Deres eneste lovbrudd er at de er hvite i huden og at de er født og oppvokst i stille og rolige Norge. Det burde ikke være nok til at de ikke skal få like gode trygdeordninger som de som kommer til Norge som flyktning eller asylsøker. Enn om å bli ufør automatisk skulle medføre rett til full alderspensjon? Hva tenker de som favoriserer flyktninger og asylsøkere om det? Hadde det vært greit?

Regjeringen la mandag fram et forslag om å legge om på velferdsgodene for flyktninger og asylsøkere slik at de som kommer til landet ikke lenger skal få bedre ordninger enn det helt vanlige nordmenn får, f.eks. full alderspensjon og andre ytelser uten opptjeningstid, fra dag én. Kritikken har allerde kommet. Og Sosialistisk Venstreparti mener selvsagt at det å fjerne særfordelene fra denne gruppen vil svekke integreringen og gjøre det vanskeligere for dem å komme inn på arbeidsmarkedet. Selv om vi her snakker om å skape økonomiske insentiver for å gjøre en ekstra innsats selv for å nå dette målet.

Og, som om ikke det var nok, så satt det altså en representant fra Sosialistisk Venstreparti på Dagsnytt 18 den 4. juli og forsvarte særrettighetene flyktninger og asylsøkere får over andre med at det var så mye mer synd på dem. Det handlet om klasseforskjeller, måtte vi vite, og integreringen ville ikke gå like bra om de fikk de samme ordningene som resten. Jeg mener, ærlig talt. Om du ikke har hatt lyst til å slå til en politiker før da, så fikk du i hvert fall lyst til å gjøre det da. Forstå meg rett. Jeg er ikke i mot at flyktninger og asylsøkere skal ha disse rettighetene. Men skal de ha dem, så må alle andre også få dem. Det er særbehandlingen jeg er i mot. Hvis ikke så kan flyktningene og asylsøkerne kysse dem farvel.

Det som er viktig at de som kommer til landet får de pengene de trenger for å klare seg. Noe de også får med forslaget til regjeringen. Samtidig som at de som kommer ikke får noe bedre vilkår enn de som er født og oppvokst her. Eller at vi ikke holder oss med velferdsordninger som nærmest fungerer som økonomiske insentiver for folk i fattige land til å legge ut på reise fra elendighet og kummerlige forhold for å forsøke å få et bedre liv her. Såkalte økonomiske flyktninger. Disse som ikke eksisterer for de som ikke kjenner noen grenser for hvor mange de ønsker å ta inn. Derfor gir forslaget fra regjeringen mening. Dette vil de få en slutt på.

Reklamer