Markeringen utenfor Stortinget.

Kampen mot ekstremisme er kampen mot utenforskap. Et samfunn som ikke tar utenforskap på alvor, tar heller ikke kampen mot ekstremisme på alvor.

Forrige mandag var det en som holdte appell utenfor Stortinget som nærmest antydet at man velger hat og ekstremisme. Hat og ekstremisme er ikke noe man velger. Det er noe man blir drevet til. Det er som å si at noen velger utenforskap. At noen velger å stå på utsiden av samfunnet, i stedet for å være en velfungerende, godt integrert, del av det, i harmoni med seg selv og til nytte for andre.

En ny minoritetsyndling.

Det ser ut til at Norge har fått seg en ny fremmedkulturell yndling. En ny, modig og sterk, ung muslim som skal tale den neste generasjonens sak. Etter at Louiza Louhibi dreit seg ut på Tjuvholmen, og Seher Aydar aldri levde opp til forventningene, og Aisha Shezadis aldri ville ta av seg niqaben, er det nå Faten Mahdi Al-Hussaini som skal i manesjen. Men hvem er så Faten Mahdi Al-Hussaini? Vel, etter at hun og fire andre arrangerte en markering utenfor Stortinget den 25. august, hvor det kom fem tusen mennesker for å ta avstand fra islamsk ekstremisme både her hjemme og i utlandet, har vi fått rikelig anledning til å bli kjent med henne. For mediene stiller som vanlig villig opp når de finner en ny yndling i minoritets-Norge.

På Dagsrevyen den 26. august, dagen etter at markeringen som samlet fem tusen utenfor Stortinget for å ta avstand fra ekstremisme fant sted, svarte hun, på spørsmål om hun føler frykt når hun mottar trusler og hatmeldinger på sosiale medier for å delta i det offentlige ordskiftet, at hvis man kjenner på frykt for å stå for det man brenner for, så betyr det at man må sitte hjemme og være redd. Man får bare anta at grunnen til at hun ikke ønsker å innrømme at også hun føler frykt når hun mottar trusler og hatmeldinger fra ekstremister som ikke liker at hun deltar i det offentlige ordskiftet, er at hun nok føler nederlag å skulle innrømme det offentlig. Og for alt vi vet føler hun at det ville gitt dem en eller annen form for seier, også, hvis hun skulle innrømmet det. Men hun føler nok frykt, hun, som alle andre.

På spørsmål i det samme intervjuet om hun tror at markeringen utenfor Stortinget kan bidra til at færre slutter seg til ekstreme grupper, svarte Faten Mahdi Al-Hussaini at hun ikke tror noen har lyst til å bli ekstreme etter dette, og får det på en underlig måte til å høres ut som at det å bli ekstrem er noe man velger, og ikke blir drevet til. Folk har begynt å våkne, fortsatte hun, og sett at ekstremisme ikke er riktig. Ekstreme grupper er farlige, og vi må passe på barna være.

Akkurat hva hun støtter seg på, når hun sier at dette kan bidra til at færre slutter seg til ekstreme grupper, er ikke godt vite. Men idealismen hennes er likevel prisverdig. Det er bare å samle et par tusen mennesker utenfor Stortinget, liksom, så vil de som hele tiden uansett har vært klar over at holdningene deres er veldig marginale i det norske samfunnet, og at folk flest ikke liker dem, komme til å tenke som alle andre, og problemet med ekstreme grupper vil være ferdig.

Var markeringen utenfor Stortinget et vendepunkt?

Men Faten Mahdi Al-Hussaini er ikke den eneste som ser ut til å tro at markeringen utenfor Stortinget er et vendepunkt. Det har vært flere som ser ut til å se på markeringen utenfor Stortinget som et slags vendepunkt i kampen mot ekstremisme. Blant dem er journalist og samfunnsdebattant, Shazia Sarwar, og politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Sarwar skriver i sitt innlegg på VG sine nettsider at hun ikke tror folk forstår hvor stor markeringen er, og la veldig mye vekt på hvor godt det var å se, særlig Faten Mahdi Al-Hussaini, som en ung, muslimsk kvinne, uttale seg sterkt som moderate muslimer. Mens Eilertsen i et innlegg på Aftenposten sine nettsider skriver at Profetens Ummah og Ubaydullah Hussain sitt budskap ble revet i filler, og fortsatte med å si at ekstremistene ble parkert intellektuelt og religiøst.

Men tror de virkelig at Profetens Ummah og Ubaydullah Hussain lar seg affisere av at det samles fem tusen personer for å demonstrere utenfor Stortinget? Det finnes slett ingen garantier for at det som skjedde utenfor Stortinget, mandag, skal føre til at det blir mindre ekstremisme. Snarere tvert i mot.

Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU, sier til NRK, tirsdag, at han tror markeringen utenfor Stortinget, med paroler som «Nei til ISIS» og «Ikke i islams navn», kan gjøre de ytterliggående islamistene i Norge enda mer ekstreme. Og jeg tror at han er inne på noe. Jeg tror han har veldig mye rett i det at slike demonstrasjoner kun bidrar til å gjøre de ekstreme, og de som eventuelt måtte ha sympatiser med dem, og befinne seg litt på vippen, enda mer tilbøyelig til å slutte seg til dem.

Svaret på spørsmålene om hva disse menneskene egentlig trenger, hva det er de egentlig ønsker, og hvorfor de er ekstreme, er jo selvsagt at de trenger å føle at de blir hørt, ønsker at innvendingene deres mot det norske samfunnet og vesten skal bli tatt på alvor, i stedet for avfeid som misforstått vås, og få vite at også deres meninger er like mye verdt som alle andres. Men jo mer establishmentet forteller dem at de tar feil, og stempler dem som idioter, for det er jo det mange gjør, om enn ikke alltid rett ut, jo høyere roper dem.

Det bør i hvert fall ikke overraske noen at de som ikke føler at de blir hørt, som ikke føler at de får noen forståelse i det norske samfunnet, i stadig større grad melder seg ut og trapper opp skytsene i takt med at de føler seg tråkket på.

La meg understreke at dette ikke er noe forsvar av hverken Profetens Ummah eller Ubaydullah Hussain. Men det skader ikke å forsøke å forstå dem man er uenig med. Særlig hvis man bærer rundt på et håp om at de noen gang skal komme til å se verden slik som resten. Hvis man virkelig mener alvor med kampen mot ekstremisme, så er det å søke forsoning og forståelse alt for viktig til å ta lett på. Alle som føler seg angrepet, noe Profetens Ummah og Ubaydullah Hussain nok føler seg etter mandagens markering utenfor Stortinget, vil skyte bust og innta forsvarsposisjon. Det må en langt mer forsonlig tone til for å avradikalisere ekstreme krefter.

Dessuten sier Faten Mahdi Al-Hussaini det veldig godt selv når hun sier at jo flere hatmeldinger hun får, jo sterkere vil hun stå for det hun mener, på TV2-Nyhetene, tirsdag. Det er ingenting som tyder på at Profetens Ummah tenker noe annerledes. Det er slik de fleste tenker når de møter motstand.

Tajik: «Demokratisk mobilisering».

Det er mange som har lagt skylden for økt radikalisering av unge, muslimske menn i Norge på retorikken og tonen i den norske debatten. Særlig Fremskrittspartiet. Men journalist, og forfatter av boka «Norsk Jihad» som er gitt ut Kagge Forlag, Lars Akerhaug, mener retorikken i det norske ordskiftet ikke bidrar til økt radikalisering. Fremskrittspartiet har sagt mye dumt oppgjennom årene, men å gi partiets språkbruk skyld blir for enkelt, sier han. Norske islamister skiller ikke mellom en Ap-politiker og en Frp-politiker, men ser Vesten i seg selv som en fiende av islam.

I forbindelse med et innslag på Dagsrevyen den 20. august, 2014, om unge, ekstreme islamister i Norge som støtter terrorhandlingene til ISIL, var Hadia Tajik gjest for å snakk om hva det er hun mener må gjøres for å møte den type holdninger i det norske samfunnet. Der sa hun at det som må til er det hun kaller for «demokratisk mobilisering», eller som hun sa da jeg fikk henne i tale på Twitter like etterpå «å ta til motmæle», hun mener er svaret.

Men blir egentlig unge, sinte, muslimske menn, som er i en sårbar og lettpåvirkelig fase i livet, mindre radikalisert av å bli fortalt at de tar feil? Eller er svaret som det alltid er, nemlig; sosial integrering? Det er når folk faller utenfor, når folk ikke lenger føler tilhørighet, ikke lenger føler seg hjemme i Norge, at man blir radikalisert. Det er bekymringsverdig at vi ikke ser Hadia Tajik engang ofre disse tingene en tanke. Du kan ta til motmæle så mye du vil. Men hvis du ikke «ser» mennesket, snakker du for døve ører.

Det som trengs i kampen mot ekstremisme.

Sure liv skaper sure holdninger. Det som trengs i kampen mot ekstremisme er sosial integrering. Ikke demonstrasjonstog og paroler om en bedre verden. Det å sende et klart og tydelig budskap om at man ikke tolererer ekstremisme er viktig. Men det hjelper ikke hvis de man forsøker å nå ikke er interessert i å lytte på hva man har å si. Skal man få noen til å lytte til hva man har å si, må man få de til å bry seg om deg. Og i tilfellet med ekstremistene så betyr det at man må få dem til å bry seg om det samfunnet som de er en del av.

Kampen for å forhindre at ekstremisme skal oppstå, er vel så viktig som kampen mot ekstremisme som allerede er der. Men her er jeg redd for at samfunnet, og de som deltar i det offentlige ordskiftet, har hatt for lite fokus. For det er nesten ingen som prater om hvor viktig det er med sosial integrering, og kampen mot utenforskap, i forhold til hvor mange det er som prater ekstremistene midt i mot. Kampen mot ekstremisme vinnes ikke fra noen talerstol utenfor Stortinget, i et debattinnlegg i lokalavisa, eller i et demonstrasjonstog i nabolaget. Det vinnes i det daglige møtet med de vi har rundt oss. Med venner, kolleger, naboer og studiekamerater. Jo mindre utenforskap, jo mer folk bryr seg om hverandre, og føler seg investert i samfunnet de er en del av, jo mindre grobunn for ekstremisme får vi.

Til tross for at de fleste vil hevde å ikke bry seg om hva andre tenker om dem, så er vi, til syvende og sist, skapninger som både ønsker og har behov for å passe inn i et sosialt fellesskap. Vi er programmer for avhengighet av hverandre. Sosial angst er egentlig bare en instinktiv frykt for sosial eksklusjon. Følelsen av ikke å bli akseptert av en gruppe gjør oss engstelig og deprimert. Og de som ikke takler disse følelsene, kan forsøke å slå de fra seg i sinne – mot samfunnet.

Reklamer

31 kommentarer om “Markeringen utenfor Stortinget.

 1. Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

 2. Dette er jo utrolig arrogant. «… de trenger å føle at de blir hørt, ønsker at innvendingene deres mot det norske samfunnet og vesten skal bli tatt på alvor …» Disse frekke folka nyter godt av det som vesten har å by på mens de driter i sitt eget reir. Løsningen er at disse arrogante og utakknemlige menneskene som er blitt sluppet inn i sivilisasjonen flytter til land og samfunn som passer dem bedre, hvor de kanskje blir mindre misfornøyde. De eier jo ikke folkeskikk når de frivillig flytter til vesten og så vender seg mot dem som ga dem husly – det er toppen av utakknemlighet og arroganse. Hvis de ikke liker seg hvor de er så er det bare å flytte tilbake til søppeldyngene de kom fra.

  • Svein Syvertsen; Wow, og du snakker om arroganse? Hele innlegget ditt stinker av nettopp arroganse og hovmodhet!! Kvalmt at tilsynelatende voksne mennesker kan lire av seg slik hat!!!

   • Hat? Hva har dere muslimer bidratt til å bli likt? Dere reiste, eller flyktet hit fra de udugelige samfunnene deres og fikk alt på et fat men til tross for det er dere misfornøyde og lager kvalm ustanselig. Og attpåtil klager dere over Norge og nordmenns væremåte? Har dere alt glemt tradisjonell muslimsk folkeskikk om hvordan en oppfører seg når en er gjest i en annens hus? Muslimer er en landeplage, en forbannelse som humanistene og sosialistene har drasset inn i misforstått medlidenhet.

    Men dere fortjener ikke medlidenhet – det er tydelig av hvordan dere behandler hverandre. Bare se hvordan ISIS myrder andre muslimer for fote, uten hensyn og uten nåde, og muslimer som al-Shabaab og Boko Haram brutaliserer, tyner, og myrder sine egne. Når dere oppfører dere sånn mot deres egne, hva har dere planlagt for oss kufarer?

    Islam er en fryktelig religion som består av udugelige, brutale, og dyriske mennesker. Mord og vold er det eneste dere vet og dette har dere brakt med dere til Europa. Hjemlandene deres er som søppeldynger, og hvis det ikke hadde vært for oljen som vestlig teknologi pumper opp fra sanda hadde hele muslimverdenen ikke hatt annet enn kameler, geiter, og dadler mens dere bodde i telt og banket kvinnene for underholdning. Nei, fysj og fysj for udyr. Jo, du har helt rett, jeg hater Islam, muslimer, og alt som har med dere å gjøre. Jeg ønsker jeg hadde levd i en annen tid da det ikke var nødvendig å forholde seg til denne fremmede voldsreligionen, da en kunne gå i Europas gater uten å bli antastet eller angrepet.

   • Svein Syvertsen. Etter den måten du skriver på synes jeg du heller skal se på dine egne manerer og hvordan du snakker til andre, altså du som er en anstendig nordmann. Og siden du så arrogant snakker om «oss» muslimer, som om det er et enkelt individ så må jeg kanskje snakke på en måte selv du kan forstå. Det var jo en nordmann som drepte uskyldige barn og ungdommer på utøya og bombet oslo sentrum. Var ikke det en nordmann som drepte andre nordmenn? Jg kunne like gjerne ha byttet ut ordet muslim til nordmann i det avsnittet ditt og det hadde gitt like mye mening:
    «Men dere fortjener ikke medlidenhet – det er tydelig av hvordan dere behandler hverandre. Bare se hvordan en nordmann myrdet andre nordmenn for fote, uten hensyn og uten nåde..»

    Jeg vil avslutte med å være enig med deg på et punkt. Jeg ønsker også at du hadde levd i en annen tid da din tankegang tydeligvis passer bedre til steinalderen.

   • Mona: Du har helt rett i at Breivik gjorde det samme som jeg beskylder muslimene for. Dette var det imidlertid den eneste gangen siden vikingtiden at en norsk berserker begikk massedrap på sine egne, og det er allmen forståelse av at Breivik var sinnsforvirret.

    Så, i den muslimske verden hvor udåder som det der er dagligdags, er de også alle sinnsforvirret? De er vel neppe en anbefaling. Men jeg trenger ikke å henvise til massemord – det er nok av grusomheter som er skikk og bruk blant muslimene som virker avskrekkende på vestlige. Islam er en religion hvor tilhengerne, i profetens navn, slår stakkars bondekvinner ihjel, henger homoseksuelle, henretter konvertitter, steiner voldtektsofre, og begår umenneskelige grusomheter mot sine egne barn for «ærens» skyld. Dette vet du jo, dette vet alle. Før i tiden, og ikke så lenge siden, kunne man gå fritt i Europas byer uten å være redd for at et misforstått blikk skulle utløse aggresjon. Men nå har Europa sin nye, farlige underklasse, mennesker som bruker vold som et redskap. De slår guttungene sine for å gjøre dem til «menn,» de slår konene sine for å sette dem på plass, de slår døtrene sine når de prøver å assimileres, og på mangel av kyskhet dreper de dem. Og når de ikke har andre å slå, slår de hverandre. I tillegg har denne voldskulturen ført til at hele bydeler I Europa er blitt erklært «no-go zones» som er patruljert av voldsmenn som håndhever muslimske regler og lover, og hvor politiet frykter å gå inn. Med andre ord, en femtekolonne har etablert en stat i staten.

    Er det sånn vi vil ha det i våre domener? Jeg vet ikke om deg, men jeg synes dette er forferdelig framferd og forstår i det hele tatt ikke hva det er vi skylder disse menneskene. Det er min mening at når en person flytter til et annet land med en annen kultur er det hans plikt å assimileres og ikke bringe med seg vilkårene som førte til at han forlot hjemmet sitt. Ellers hvorfor flyttet han da? At han skulle være flyktning er ingen unnskyldning for å ikke ville assimileres – ikke integreres, men assimileres fullstendig.

    Her hadde vi, det kollektive Vest-Europa, endelig oppnådd et noenlunde sivilisert samfunn hvor alle hadde nok å spise, alle fikk så mye utdanning de ville, politiske motsetninger ble diskutert høflig og saklig, og det var husfred. Men så ble det besluttet å endre dette ved å invitere konflikt og gi innpass til mennesker fra tilbakestående kulturer og land i krig, særlig unge menn. Dette er som å sette seg på ei kruttønne og tenne lunta. Vi har sannelig kjempet i mange nok århundrer for å bli kvitt kirkens knugende tyranni – skulle vi da frivillig hente inn en tilbakestående religion og voldskultur som vil bringe oss tilbake til et teokrati? Og hvorfor? Fordi de ikke kan brødfø seg hjemme? Det er ikke vårt ansvar å fóre dem. En kronikkskribent i Aftenposten skrev for en tid siden at den islamske verden har blødende render. Hvor enn Islam går er det konflikt, fra Norge til Indonesia.

   • Svein Syvertsen. Jeg tror nok den ene nordmannen klarte å gjøre veldig mye skade alene, noe som alle de som mistet noen den dagen kan bekrefte for deg. Ikke misforstå meg, jeg synes på ingen måte at det mange muslimer gjør er riktig. Men det gjør ikke det han gjorde riktig heller. Grunnen til at jeg tok opp ABB var at man kan ikke dømme en hel gruppe mennesker på bakgrunn av det en/flere gjør. Alle muslimer er ditten alle muslimer er datten, blir veldig trangsynt synes jeg. Hvis du hadde møtt på en muslim utenom de man leser om i nyhetene ville du sett at de fleste muslimer i Norge faktiske er ganske liberale og faktisk gjør det kjempe bra på jobb, skole, sosiale osv. Hardtarbeidende mennesker som ønsker å gjøre det bra og er takknemlige for at de kan leve i et samfunn bedre enn der de kom fra. Derfor blir de å kalle alle muslimer udugelige for meg helt feil. De fleste muslimer tar faktisk avstand fra slike ekstreme grupper. Hvorfor skal uansett en hver muslim forklare seg selv for det andre gjør? Skal alle nordmenn stå til ansvar og interogeres hvis en annen gjør noe galt?

    Det er ikke veldig lenge siden i Norge det var vanlig at jenter gikk med skjerf eller annen type hodeplagg. Det har skjedd en utvikling hvor det hodeplagget har utgått. Det var også veldig mange som ikke stilte spørsmål til det som sto i Bibelen og fulgte den til punkt og prikke. Det er også der mange sitater man kan se på som barbariske og umennesklige. Det var mange «sinnsforvirrede» kristne som i guds navn gjorde mye galt, faktisk alt det du nevner muslimer gjør: «Slår stakkars bondekvinner ihjel, henger homoseksuelle, henretter konvertitter, steiner voldtektsofre, og begår umenneskelige grusomheter mot sine egne barn for «ærens» skyld». Heldigvis har det skjedd en utvikling og de fleste kristne har ikke samme oppfatning som de hadde da. Den utviklingen har begynt og skjer innenfor islam enda. Selvom det nå i norge er «greit» å være homofil, så er det fortsatt mange som den dag idag er imot det. Hvor har du tenkt å gjøre av alle de som har den tankegangen (da mange etniske nordmenn)?

    Ting kan fortsatt bli diskutert høflig og saklig, men det hjelper ikke å starte med side opp og side ned med bare dritt om alle muslimer. Det er uttalige mange muslimer som stiller opp på jobb fordi ola nordmann skal feire jul eller påske med familien. Da er plutselig muslimer kjempe ålreite å ha. Skal man dømme flere pga noen få så kommer man dessverre ingen andre veier en bakover.

   • Det handler ikke om hat /uvennskap. Det handler om, hvem er jeg, hvem er du.Kansjke du er opdratt med på virkning av verdensgang, men ikke alle stakkerne som ikke vet noen ting om sånt. Så ikke kall det for hat værsåsnill, da er det du som lærere det til andre som ikke viste om det.
    Inkluderende er bra, men ikke glem dettte er norge som er ganske isolert land også.Det er utrolig masse usiviliserte nordmenn her, bare du vet. Så hvis du klarer å rydde det fort , kjempe gjørt.
    Ikke bruk ordet hat på den sak skyld. Det mener jeg. Jeg er gift med en nordmann , og vet hva ting i handler om nå.

  • Det er to ting jeg ved det du skriver, Svein, som jeg har lyst til å kommentere. For det første så er det ikke slik at alle disse menneskene har flyttet til vesten frivillig. De fleste er flyktninger som er blitt drevet vekk fra hjemmene sine, og som derfor har kommet hit (til vesten) ufrivillig. Og for det andre så er mange av de aller mest ekstreme født og oppvokset i vesten, pussig nok, eller kommet hit som barn. Ikke disse engang kan sies å ha kommet til vesten frivillig.

   Men, ja. Det er noen som har kommet hit frivillig. Og mange av dem er såkalte lykkejegere. I den grad man kan kalle situasjonen deres «frivillig». Maria Amelie skildrer møtet med flere av dem i boken sin «Ulovlig Norsk». Men dette har lite med ekstremisme å gjøre.

   • Hei, Khalid!

    Jeg tenkte opprinnelig at jeg skulle slette det. Men hvor går grensen? Jeg ønsker egentlig så lite som det lar seg gjøre å begrense andre sine ytringer. At noen skriver noe dumt, slår bare tilbake på dem selv.

  • Helt enig med deg Svein.
   Desverre så tar disse menneskene allt for mye til seg og driter i den norske kulturen.
   Glad for endelig å finne noen som ikke er helt hjernevasket av den norske politikken..

  • Jeg synes du må lese bloggen nøye. Forfatteren har viktig har to viktige poeng som må tas i betraktninger. Sosial integrering og Utenforskap. Sakens kompleksitet enn man tror. Hva som fører til ekstremismen ble brodert med henvisning til neste sosial svikt av stor samfunnet i en sårbar periode av livet. Man hadde samme observasjon med Ny nazisme har til lands. Tilhørighet ble nevnt. Den er klassifisert på andre plass på Maslows behovspyramiden. Uten den ingen harmonisk liv på jorda. De er født i Norge og samtidig føler rotløs i den store sammenhenger. Ingenting med utakknemlighet å gjøre. Det finns europeisk konvertitter, Bland anna nørske.

 3. Akademisk kaffelattevissvas fra en naiv norsk hipster.. Han og mange trenger en realitetsorientering – en real vekker! De har selv valg utenforskapet!

 4. Er Faten Mahdi Al-Husseini inkluderende?

  For et år tilbake la hun ut på Facebook et bilde med teksten: «Do not love one who doesn’t love Allah, If they can leave Allah they will leave you».

  Bilde her: http://imgur.com/oRvo2QB

  Er dette en tolerant og inkluderende kommentar? Hvordan ville vi sett på et kristent miljø med slagordet «Ikke elsk en som ikke elsker Jesus, kan de forlate Jesus vil de forlate deg»?

  Er det ikke gøyalt at enkelte vil sende rundt en med slike tanker til å snakke til landets barneskoleelever?

  Det er vel heller et tegn på desperasjon at noen som tripper på kanten av ekstremisme blir konstruert av media som en slags toleranse-messias, som forståelig nok tas i mot med begge hender av desperate nordmenn. Altså at Islam har presentert såpass lite godt at når man først ser noe derfra som virker fornuftig og godt så taes det imot som for en tørst mann i ørkenen – uten bakenforliggende graving.

  Faten er ellers medlem av en AUF-gruppe på Facebook.

   • For et år siden var Faten 18, og hun er i dag 19. Skal du unnskylde dette med «gamle synder»? De er ikke særlig gamle.

   • Beklager. Trodde du skrev at det var for et par år siden at hun hadde lagt ut bildet. Men, likevel. Hun er bare nitten år. Atten, da. Hadde du noe fornuft mellom ørene da du var på den alderen?

 5. Det finnes mange kulturer der ute som ikke er forenlig med norske verdier og levesett, og som hverken vil la seg eller fortjener å bli inkludert og integrert. Ulike forgreininger av islam har aldri maktet å innordne seg og leve fredelig side ved side med noen, ikke engang seg selv. Hvorfor skulle det liksom bli anderledes denne gangen..? I mine øyne er det helt utrolig at vesten frivillig har utsatt seg selv for dette. Hordene med naive idealister og moralister der ute har som vanlig skylden, og vil dømmes hardt og brutalt i fremtidens historiebøker.

 6. Tilbaketråkk: Forebygger du ekstremisme? | Lammelårtanker

 7. Hei!
  Jeg syntes du har skrevet en veldig god og kritisk tekst her med mange viktige poeng. Jeg er enig i mye av det du skriver, om holdninger og Faten Mahdi Al-Hussaini spesielt , og oppfatter at du fra et sosiopolitisk ståsted har truffet helt rett i påstanden din.
  Den jevne nordmann er ikke spesielt inkluderende, selv om han liker å tro det, stort sett fordi han betaler skatt. Og personlig mener jeg Ubaydullah Hussain gjorde mesteparten av jobben med å snu trenden selv, kun ved å stille til intervju på VGTV. Det virket så lite flatterende på Profetens Ummah, at jeg tror aldri det kan virke i deres favør. Ikke bare sa han alt for mange ting som ikke kunne underbygges, det var også repetitivt og han virket usikker i egen sak, sannsynligvis fordi han selv visste at uttalelsene var på kanten av hva til og med han kunne gå god for som norsk muslim.
  Men jeg syntes for øvrig det var bra at de fikk lov til å tale sin sak – vi som allerede vet at vi ikke er potensielle ekstremister ble ennå sikrere i vår sak, og vi fikk den reaksjonen fra norske muslimer som vi så lenge har ventet på.
  Spørsmålet mitt til deg følger: hvordan mener du denne inkluderingen skal gjennomføres i praksis?
  Det gjøres daglig tiltak og endringer i det offentlige i forsøk på å inkludere de som står utenfor samfunnet og de som aldri helt kommer seg inn i varmen, tross årrekker med forsøk.
  Det er dessverre ikke disse tiltakene som utgjør den viktige forskjellen, det må en drastisk holdningsendring til og tiltakene som iverksettes har, spør du meg, en backfire effect der den skal virke. Så hva må gjøres?
  Jeg mistenker også at dette dessverre må bli et «etterpåprosjekt», da de potensielle ekstremistene ikke lenger kun opererer på nettforum. De reiser ned fra et fredelig, trygt Norge til krigsherjede områder hvor de sår død og fordervelse blant en allerede lidende sivilbefolkning. Hva har skjedd? Hvordan kan vi snu denne trenden nå som skaden allerede har skjedd?
  Inkludering kan ikke reversere det som er gjort. Og trenden ser ikke ut til å snu med det første.
  Hva blir alternativet i første instans? Spør av ren nysgjerrighet.

 8. Integrering er bare bullshit, det kommer ikke til å skje noe. Lag heller lover som gjør det vanskeligere å gifte seg med folk i fra famlien/hjemlandet. Forby kusineekteskap, hev aldersgrense på ekteskap til 23 år og bestått norsktest før man setter beina på norsk jord. Få EU med på lover som gjør det mulig å miste statsborgerskap, ingen trygd på 10 år til de som kommer, forbrytelser som gir mer enn 6 mnd fengsel gir automatisk tilbakekallelse av statsborgerskap og utvisning. Forby disse kostymene som dekker ansikt også…Ikke returbar må medføre fengsel til de velger å dra selv. Ta bare inn flyktninger i fra kristne områder med universitetsutdannelse, nå har vi tatt inn nok søppel for de neste 1000 år.

 9. Interessant tekst. Tror muslimer har like muligheter til å bli inkludert som andre i dagens norske samfunn, men det er symptomatisk at de selv velger å ekskludere seg i mange sammenhenger. Der jeg jobber er de sjelden med på sosiale tilstelninger som ikke er arrangert av jobben. En del er ikke med der jobben arrangerer heller. De er selvsagt hyggelige mennesker og jeg snakker med flere av de på daglig basis, men du kommer aldri skikkelig inn på de. Det er alltid en armlengdes avstand.

  Det er ikke til å stikke under en stol at mange sikkert har med «bagasje» hjemmefra om at man ikke skal bli for vestlig, ei heller at et vennskap med en nordmann kan dyrkes. Dette gjelder i særdeleshet jentene. Jeg tror det like mye hviler et ansvar på dagens oppvoksende muslimske generasjon å la sine barn bli en del av vårt samfunn, la de bli vestlige og for all del la jentene få ha norske ikke-muslimske kjærester. Jeg har i alle fall ikke lært hjemme at jeg ikke kan gifte meg med en muslim, ei heller at jeg ikke kan ha nære venner med muslimsk bakgrunn eller at jeg ikke kunne invitere disse til mine bursdagsselskap(selv om ingen kom uansett).

  For at våre åpne hender skal ha noen effekt, må våre nye landsmenn gripe tak i de.

  Et lite apropos: Romfolket har valgt å stå utenfor samfunnene de lever i.

 10. Jeg gjør alltid et seriøst forsøk på å forstå folk. Men muslimer generelt har jeg problemer med å begripe meg på. Dere hevder at dere har så høy moral. Det bl.a. er grunnen til at kvinner ikler seg burka eller niqab, for man skal ikke vise hud p.g.a. denne moralen. Men når det kommer til vold, drap, endog halshogging, ja da er det så som så med moralen. Nei, den moralen, eller mangel på den i de muslimske landene det er en form for moral det er vanskelig å forstå seg på.
  For det virker som om hele poenget med moral det er å pakke inn kvinnen. Foruten det, finnes det ikke moral i det hele tatt i disse muslimske landene. For moral innbefatter så mye mer enn hud og sex. Å drepe er umoralsk. Å undertrykke kvinner er også umoralskt. Ja jeg kunne fortsatt,
  og fortsatt, men det er ikke plass til alt her.

  Så nylig en dokumentar fra Pakistan, ett av de mest ekstreme muslimske samfunn som finnes.
  På landasbasis var det 95 % av alle taxi og bussjåfører som voldtok smågutter. Når tallet er så høyt i de to yrkesgruppene, ja da er vel ikke noe mindre ellers i samfunnet.
  Det at en gutt på under ti år blir voldtatt av voksne menn 10 – 15 ganger i løpet av en kveld var det få, eller ingen som brydde seg om. Politiet bryr seg ikke, ikke resten av myndighetene heller.
  Så etter å ha sett denne timeslange dokumentaren på NRK, sitter man igjen med det inntrykket at i Pakistan er det greit å voldta smågutter, for ingen bryr seg uansett. Men om ei jente/dame viser litt hud, ja da blir det ramaskrik, og steining neste for hennes vedkommende.
  Dette er en form for moral jeg ikke forstår. Kanskje hykleri er det rette ordet. Ja for en en vanlig nordmann som meg sliter veldig med å forstå denne tankegangen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s