Storkjefta, unge muslimske menn.

Betyr demonstrasjonen utenfor den amerikanske ambassaden at jeg kan stille meg opp utenfor den pakistanske ambassaden å pepre den med råtne egg for alt det fæle som skjer i Pakistan?

Steining av uskyldige småjenter for ikke å ha gjort noe annet enn å forelske seg i noen utenfor storfamilien er langt verre enn hva noen agiterende filmskapere kan gjøre, og burde fornærme alle menneskene på jorda (ikke bare de av én bestemt tro) mye mer enn Innocence of Muslims. Likevel ser vi ingen illsinte demonstranter sette den pakistanske ambassaden i brann for å huse et folk som gjør langt verre ting enn å lage en smålig og agiterende Muhammed-film.

Dersom det finnes noen som ikke er helt innforstått med hvor bakstreversk f.eks. Pakistan er, så er det bare å se på forrige lørdags kunngjøring fra den pakistanske jernbaneministeren, Ghulam Ahmed Bilour, hvor han utlovte en dusør på 100.000 dollar til den som greier å ta livet av mannen som står bak filmen Innocence of Muslims. En minister! Er det noen som klarer å se for seg Marit Arnstad gå ut og utlove en dusør på et par hundre tusen kroner til den som greier å ta livet av nyateisten Richard Dawkins for gudsbespottelse?

I mellomtiden raser muslimsk ugress i gatene utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo og roper «Viva Osama bin Laden» til stor irritasjon for langt mer moderate muslimske krefter nede på Youngstorget, hvor 6000 sist helg hadde samlet seg for en fredelig demonstrasjon. Hvis verden virkelig trenger en ny Osama bin Laden, slik Ubaydullah Hussain hevdet under demonstrasjonen forrige fredag utenfor den amerikanske ambassaden, før han fulgte opp med å si at straffen for å håne islam er døden, er det nok mange som tenker at verden også kan trenge et nytt korstog. Heldigvis er det nok sekulære krefter blant oss til å gjøre begge deler fullstendig unødvendig.

Det er også mye som tyder på at de hatefulle menneskene som presset seg opp foran den amerikanske ambassaden for å spre religiøs dårskap er de samme menneskene som inngår i den norske islamistgruppen Ansar al-Sunna, som i august i år sendte ut et trusselbrev hvor de advarte mot et «11. september eller større angrep enn 22. juli» på norsk jord, dersom Norge ikke trekker seg ut av Afghanistan. Brevet gikk ut til en rekke politikere og redaksjoner, og ble raskt gjenstand for etterforskning hos PST, ifølge VG.

De unge, sinte muslimske mennene burde prise seg lykkelige over å få være i Norge. De som kommer til Norge skal vite at det er en pakkeløsning; frihet og trygghet kommer med forpliktelser, og velferd kommer med krav om likestilling, demokrati og ytringsfrihet. Vårt samfunn og vår velferd betyr at våre verdier aksepteres og respekteres. Gjør de ikke det er det bare å reise til et land som drives av andre prinsipper enn av de sunne, grunnleggende demokratiske prinsippene som gjelder i Norge.

Ytringsfrihet.

På spørsmål sist helg om hva han tenker om Tybring-Gjedde sin kritikk valgte Fabian Stang å sitere Voltaire med å si; «Jeg vil inntil døden forsvare hans rett til å være uenig med meg.» før han la til; «Jeg vil i alle sammenhenger hegne om Tybring-Gjeddes rett til å komme med sine meninger, og skulle ønske han utviste samme raushet overfor meg.». Men en begynner jo å lure hvor denne rausheten overfor skaperen av Innocence of Muslims er når Oslo-ordføreren stiller opp på en markering mot å harselere med profeten Mohammed. Fabian Stang har valgt å støtte dem som krever total selvsensur for å hindre krenkelse, og dermed tatt feil side i en viktig kulturkamp.

Men er egentlig Fabian Stang en innvandrernes og de fremmedes venn? Nei, skal vi tro han selv. Selv om han antagelig ville svart «Absolutt!» dersom noen hadde stilt han spørsmålet. Ikke at det har noe med denne saken å gjøre, men jeg vil tippe at det er mange av de som møtte opp på Youngstorget forrige helg som fremdeles husker hva Fabian Stang sa om asylsøkere uten ID-papirer i oktober i fjor, i forbindelse med overfallsvoldtektene som plaget hovedstaden. Da sa Oslo-ordføreren nemlig at når man kommer til Norge uten ID-papirer bør man rett inn på lukket mottak slik at norske myndigheter raskt kan utrede bakgrunnen din, og høstet sterkt kritikk fra blant annet Antirasistisk Senters Kari Helene Partapuoli som mente at Oslo-ordføreren brøt med sentrale rettsprinsipper.

Min personlige mening er at Innocence of Muslims var unødvendig. Men samtidig har jeg alltid ment at behovet for å publisere noe øker i takt med presset for å forby det. Dessuten kan det ikke være forbudt å være idiot. Å la være å si hva man oppriktig mener i frykt for at religiøse ekstremister, eller moderate troende for den saks skyld, skal bli støtt, er å gjøre knefall for religiøs dogmatisme og fanatisme. Da får heller vulgærmuslimenes klagesang runge over oss mens vi forsøker å snakke dem til fornuft.

Påstanden om at muslimske ledere har et poeng når de påpeker det de selv mener er en vestlig dobbeltmoral ved at den britiske hertuginnens pupper sensureres, mens karikaturer av en naken Muhammed ikke blir sensurert, er ingen unnskyldning for den muslimske verden å gå fra konseptene og oppføre seg dårlig. For selv om hertuginnens pupper sensureres er det ingen i vesten som stormer ambassader og setter biler i brann for å likevel publisere de. Den muslimske delen av verden har en lang vei å gå får de møter de kravene vesten forsøker å etterstrebe.

Dessuten er grunnen til at bildene av den britiske hertuginnens pupper sensureres hverken at hun er en britisk hertuginne eller at det er pupper som avbildes, men snarere av hensyn til individets privatliv. Og hensynet til privatlivet står meget sterkt i Frankrike, så det er kanskje ikke så rart at William og Kates advokater vant gjennom i rettsapparatet og fikk stanset dem.

Man kan ikke behandle grupper som lettere lar seg støte noe annerledes enn hvordan man ville behandlet noen andre. Hvis folk mener seg krenket i sin tro og mener at lover er blitt brutt, og vi lever i en rettsstat der lovene må etterleves, må man gå til domstolen. De eneste som har ansvaret for volden som nå utbrer seg nede i Midtøsten er muslimene selv. Som Andreas Masvie helt riktig siterte Voltaire på i et innlegg 19. september i Aftenposten, så er det bare å spørre seg selv hvem man ikke tør kritisere, dersom en lurer på hvem det er som er ens herre.

Ingenting å hisse seg opp over.

Mens muslimene utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo og nede i Midtøsten har vært travelt opptatt med å gi skaperen bak Innocence of Muslims mye rett i sin kritikk, spurte Erlend Loe i en kronikk i Aftenposten torsdag om ikke ytringer bør ha en viss kvalitet før de kan ha reell injurierende kraft. Hvem blir egentlig fornærmet dersom en liten unge kommer og sier «du er en promp!» eller noe annet obskønt? Filmen er så barnslig og dum at det omtrent tilsvarer å bli geipet til av et bortskjemt og ufordragelig barn.

Ikke at et ville hatt noe å si dersom den var av like god kvalitet som f.eks. Life Of Brian, som i sin tid fikk kristne til å steile på en slik måte at det for all ettertid har blitt stående igjen som en bekreftelse på at kristne autoriteter var (og muligens fremdeles er) i utakt med vanlig folk. Filmens dårlige kvalitet unnskylder ikke de voldsomme protestene, og reaksjonene tatt i betraktning kan det virke som om den muslimske delen av verden nettopp trenger en Life of Brian-produksjon. En film som på en god måte kan sette skapet på plass, og vise at islams syn på f.eks. kvinner, likestilling, samfunnssett, etc. hører hjemme i en svunnen tid.

Ubehjelpelige antirasister.

Også i dag, lørdag, var det demonstrasjoner i Oslo. Denne gangen utenfor Stortinget. Én i regi av SIAN, som hadde en markering mot demonstrasjonene i Midtøsten. Og én i regi av Anti-NDL og Nye SOS Rasisme, som hadde en markering mot SIAN. De som fikk med seg Anti-NDL og Nye SOS Rasisme sin oppførsel i media fikk se vanskelig ungdom mer interessert i å kjekle med politiet, hvor flere ble lagt i jern, enn faktisk å gjennomføre en ordentlig markering og sende et tydelig budskap. Det er både trist og leit (og ikke minst skadelig) for det antirasistiske arbeidet å bli koblet til slike elementer.

Islamsk Råd Norge.

Islamsk Råd Norge sin generalsekretær Mehtab Afsar spurte i et intervju i Dagsavisen den 20. september, altså dagen før og i forbindelse med demonstrasjonen på Youngstorget, om det er demokratisk å tråkke på andre mennesker. Spørsmålet er like absurd som det bygger på feil premisser. Poenget er at demokratiet gir rom for ytringer som av andre kan oppleve som krenkende. Uten ville ikke meningsmangfold kunne eksistert. Demokratiet er avhengig av at den enkelte selv kan bestemme hva en ønsker å ytre. Og med det følger det følger naturlig at man ikke kan tillate ulike samfunnsgrupper å legge føringer for hva som er akseptabelt å ytre.

Inkludert sjikanering av profeten til muslimene.

Reklamer

FrP og videregående opplæring.

Fremskrittspartiet mener visst at den beste måten å motivere unge til å gjøre det godt på skolen er å ta fra dem retten til videregående opplæring. Det er ikke noe annet enn ren og skjær politisk neandertalisme.

Fremskrittspartiets Tord Lien var i starten av september ute og sa at det er «meningsløst å gi elever rett til plass i videregående når de ikke klarer ungdomsskolen». Nå vil han og et eget utdanningsutvalg i Fremskrittspartiets arbeid med et nytt partiprogram tvinge ungdomsskoleelever til å prestere karakteren tre eller bedre i alle fag for å få plass i videregående.

Dersom det er noen i Fremskrittspartiet som fremdeles lurer på hvorfor partiet møter såpass mye motstand blant folk, tall fra en velgerundersøkelse i juli (utført av Respons Analyse) viste at så mye som 53 prosent av det norske folk sier at de ikke, under noen omstendighet, kunne tenke seg å stemme på Fremskrittspartiet, er det bare å følge med.

Partiet svirrer kanskje rundt tjuetallet på meningsmålingene, men har år etter år (dette er ikke den første undersøkelsen som viser slike tall) godt over halve Norge mot seg. Det er en større motstand enn hva f.eks. Rødt har, som scorer 48 prosent. Hvor mye må man gjøre feil for å vekke en større motstand i befolkningen enn hva kommunistene i Rødt klarer?

Til sammenligning er tallene for de øvrige partiene: SV (32 %), AP (14 %), SP (13 %), V (9 %), KrF (15 %) og H (8 %).

Dette er en type forslag på nivå med forslaget nestlederen for Kristiansand FrP, Steinar Bergstøl Andersen, kom med 7. desember i fjor, i forbindelse med tiggerproblematikken i kommunen, hvor han sa at «Istedenfor å kriminalisere tiggerne burde man kriminalisere de som gir penger». En bot på 4.500,- for å gi penger til tiggere syntes Andersen var «tilfredsstillende».

Som spesialist i samfunnsmedisin, Karin De Ridder, ved NTNU, sa på NRK Midt-Nytt den 22. mai i år, så er det velkjent at barn av foreldre med lav sosial status har en større tilbøyelighet / sårbarhet for å ramle ut av skolen. Da sier det seg selv at årsaken til at noen elever gjør det dårligere på skolen enn andre er mer sammensatt enn hva som kan løses med strengere karakterkrav.

Men fra partiet som heller ikke så noen betenkeligheter med å innføre obligatorisk urinprøvetaking for alle 14-åringer i Oppegård kommune, for å «motivere» dem til ikke å begynne med narkotika, selvsagt, så overrasker det ikke veldig at de også tror at den beste måten å motivere norsk ungdom til å gjøre det godt på skolen er å ta fra dem retten til videregående opplæring.

Som man kunne lese i Dagbladet 8. og 30. august i fjor, under titlene «Frp har de dårligste skolekommunene» og «Frp-kommunene bruker minst på skolen», så kunne man lese hvordan kommuner styrt av Fremskrittspartiet er dårligere enn andre kommuner, hva gjelder satsing på skole. Kanskje det hadde vært greit å rydde i sin egen bakgård før man begynte å laste elevene for ikke å oppnå gode nok karakterer?

Selv om jeg er enig i at noe må gjøres med videregående opplæring, som f.eks. at elever som tar yrkesutdanning for å bli snekker, elektriker eller rørlegger skal få slippe en hel masse allmennfag, bare fordi at det finnes enkelte politikere med fikse idéer om sosial mobilitet, og som tenker at dagens unge som velger å ta yrkesutdanning egentlig har lyst til å ta høyere utdanning senere, til tross for at vi har masse god forskningsdata som sier at det ikke er tilfellet, så trenger Norge arbeidskraften, og har ikke råd til å nekte ungdom videregående opplæring.

Fremskrittspartiets forslag om å fjerne retten til videregående opplæring er politisk neandertalisme.