Karakterer i 5. klasse.

Karakterer gir en klar pekepinn på hvordan man ligger an. Og er i seg selv en kilde til inspirasjon. Selv for skoletrøtte elever.

Det er blitt sagt om læreryrket at det er dominert av mennesker som sympatiserer med den politiske venstresiden. Og da først og fremst med SV. Det skal jeg ikke spekulere noe i her. Men lærerne skiller seg fra resten av befolkningen i det at åtte av ti lærere er i mot å gi karakterer i 5. klasse, mens en meningsmåling for ikke så lenge siden viste at seks av ti nordmenn er for å gi karakterer i 5. klasse.

Nå skal jeg ikke påstå at lærernes vurdering av karakterer i 5. klasse er en vurdering med politisk slagside. Men når lærerne sier at det ikke gir noe mening for dem å gi femteklassinger karakterer, blir jeg oppgitt. For det er mange nok av de som ser en mening med karakterer i 5. klasse, til at lærerne burde sette karakterer. Meg selv inkludert.

Jeg er enig i at karakterer ikke kan komme i stedet for annen vurdering, der lærerne har mulighet til å utdype. Men jeg ser ingen grunn til at lærerne ikke kan gi karakterer ved siden av, når det er så mange som ønsker det. Karakterer gir en klar pekepinn på hvordan man ligger an. Og er i seg selv en kilde til inspirasjon. Selv for skoletrøtte elever.

Kort sagt synes jeg det er en undervurdering av norske elever og nærmest påstå at de ikke skjønner at karakterene de får henger sammen med innsatsen deres. Tenker da spesielt på de som sier at karakterer vil fungere demotiverende på svake elever. Da jeg gikk på skolen fikk jeg like ofte gode karakterer, som jeg fikk dårlige karakterer. Og det var aldri noen tvil om at karakterene jeg gikk hang sammen med innsatsen.

Vi må ikke stakkarsliggjøre skoleelevene så mye at det blir en selvoppfyllende profeti. Per i dag er det så vidt jeg vet bare Høyre og FrP som ønsker karakterer i 5. klasse. Det håper jeg det blir forandring på. Det er på tide at Arbeiderpartiet, sammen med sentrum og resten av venstresiden, innser at det er for lenge å gå åtte år på skolen før man for skriftlig tilbakemelding i form av karakterer.

Dessverre virker det ikke som om de er på glid. Foreslår noen karakterer i 5. klasse, spretter de fram som troll i eske, og snakker forslaget til døde. Mon tro hva de ville fortalt lille Mads (11) og Anine (12) ved Blommenholm barneskole i Bærum, som er blitt gjengitt i Budstikka for å ha sagt: – Det er bra, så ser man hvordan man gjør det. Man kan for eksempel ha som mål å komme over 4, eller 4,5. Mads Leonthin, 11 år. Og: – Ja, jeg tror man får lyst til å jobbe mer. Anine Husebye Haug, 12 år.

Dette viser at norske skoleelever er klar over hva karakterer innebærer, og at de er villige til å aktivt ta karakterene i bruk for å få bedre læringsutbytte. Man kan også finne uttalelser fra norske elever som sier at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen er for brå, og at de får for dårlige tilbakemeldinger uten karakterer gjennom syv år på barneskolen. Da kjenner i hvert fall jeg at det er vanskelig å sitte og nekte dem det de trenger.

Reklamer