Kjønnsbestemt diskriminering.

Det blir kjønnsbestemt diskriminering at det skal være forbud mot omskjæring av jenter, mens det samme forbud ikke kan gjelde for gutter.

Wasim Zahid spør i sitt innlegg den 3. mars om jeg mener at man er dømt til å være muslim eller jøde for resten av livet, dersom man mangler forhud. Eller om jeg mener at andre livssyn og trosretninger ikke er åpne for omskårne menn. Til det ønsker jeg å svare; nei, jeg mener selvfølgelig ikke at man er dømt til å være muslim eller jøde for resten av livet, dersom man mangler forhud. Eller at andre livssyn og trosretninger ikke står åpne for omskårne menn.

Men som Wasim Zahid helt riktig har skjønt ut fra mitt innlegg, er jeg sterkt kritisk til at det utføres irreversible kirurgiske inngrep, med potensielt alvorlige konsekvenser, overfor småbarn som ikke kan gi samtykke. Og i trosretningers navn småbarna meget vel kan vokse opp til å ta avstand fra, når de selv blir voksne. Det finnes ingen forklaring som kan rettferdiggjøre et såpass graverende overgrep mot individets integritet og selvbestemmelse over egen kropp.

Og hvorfor skal man i det hele tatt omskjære noen hvis det allikevel bare er opp til dem selv om dem ønsker bekjenne seg til foreldrenes tro når dem blir voksne? Kan det være fordi foreldrene erkjenner at dersom de omskjærer barna sine, så øker sjansen for at barna vil betro seg til foreldrenes religion og kulturarv? Er det ikke nettopp det som er poenget med religionsmerking?

For meg er det sånn at om man ikke ønsker å tillate omskjæring av deler av guttekroppen som vises, så har man ingenting med å være for en omskjæring av guttekroppen som ikke vises heller. Som f.eks. å omskjære en bit av øret eller nesa, for merking av tilhørighet. For vi kan vel ikke ha det sånn at det er det at omskjæringen ikke vises, som gjør det akseptabelt. Eller? Hva mener Wasim Zahid om merking av tilhørighet som vises?

Det blir kjønnsbestemt diskriminering at omskjæring av jenter er forbudt, mens det samme forbud ikke kan gjelde for gutter. Praksisen er i begge tilfelle kulturelt og religiøst begrunnet, og i begge tilfeller vil det ofte være mangel på barnets samtykke. Da blir det feil at umyndige gutter ikke kan bruke de samme fordelene av et slikt forbud jentene kan.

Videre påstår Wasim Zahid i sitt innlegg at et forbud vil være det samme som å si at jøder og muslimer er uønsket i Norge. Men er det virkelig det? Er et forbud mot omskjæring av forsvarsløse guttebarn virkelig det samme som å si at jøder og muslimer er uønsket i Norge? Jeg mener så definitivt at det ikke er det. Både jøder og muslimer er hjertelig velkommen til Norge. Og det er viktig at vi har en human innvandringspolitikk. Men hva småbarna deres angår, er det et rimelig moderat krav å stille de nyankomne at de ikke utsetter småbarna sine for unødvendige kirurgiske inngrep, med potensielt alvorlige konsekvenser, de selv ikke kan samtykke i.

Jeg har alltid syntes at det ville vært interessant å vite hva barnet selv ville ha sagt, om det kunne uttale seg om det ønsket å bli omskåret. Noe sier meg at svaret ville kommet i foreldrenes disfavør. At barnet selv ville valgt å vokse opp slik naturen (eller en eventuell skaper) tilsiktet det. Og at foreldrenes kulturarv ville måtte vike, for den flere millioner år lange evolusjonære perfeksjoneringen menneskekroppen er.

Wasim Zahids siste påstand om at med et eventuelt forbud så risikerer man at inngrepene vil bli gjort i lugubre bakrom, uten kvalifisert helsepersonell til stede, og under ukontrollerte og usterile forhold. Men er det noe grunn til å ikke innføre et forbud? Og gjelder ikke det samme for omskjæring av jenter? Her er det avgjørende at vi er tydelige på hvem det er som står med det fulle og totale omsorgsansvaret. Min påstand må være at dersom det er viktigere for foreldrene å få omskåret barna sine, enn at de er trygge og har det godt, ja, da er de ikke mye til foreldre. En må kunne stole på at foreldrene ikke utsetter barna sine for unødvendig fare.

Med fare for å trekke en litt i overkant krass sammenligning, kunne en si at om vi snakket om uaktsom kjøring, ville den trafikale ekvivalenten av å tvinge forsvarsløse guttebarn gjennom en «luguber prosess uten helsepersonell og usterile forhold» vært inndragelse av førerkort.

Publisert i Dagsavisen, 09.03.2010

Reklamer